Generator wniosków dla naboru w ramach działania 1.4 schemat A - nabór 2015


Generator wniosków o dofinansowanie wersja 2.7.0 -plik rar


Generator wniosków o dofinansowanie wersja 2.7.0 -plik zip


Słowniki 20-03-2015


Instrukcja wypełniania wniosku


Ważna informacja techniczna

Generator wniosków dla naboru w ramach działania 2.1 schemat F - nabór 2014


Generator wniosków o dofinansowanie wersja 2.7.0 -plik rar


Generator wniosków o dofinansowanie wersja 2.7.0 -plik zip


Słowniki 31-03-2014


Instrukcja wypełniania wniosku


Ważna informacja techniczna

Generator wniosków dla naboru w ramach działania 1.1 schemat B - nabór sierpień 2013


Generator wniosków o dofinansowanie wersja 2.7.0 -plik rar


Generator wniosków o dofinansowanie wersja 2.7.0 -plik zip


Słowniki 21-08-2013


Instrukcja wypełniania wniosku


Ważna informacja techniczna

Generator wniosków dla naboru w ramach działania 1.4 schemat A - nabór sierpień 2013


Generator wniosków

Generator wniosków o dofinansowanie wersja 2.7.0 -plik rar


Generator wniosków

Generator wniosków o dofinansowanie wersja 2.7.0 -plik zip


Słowniki wniosków

Słowniki 20-09-2013


Instrukcja wypełniania wniosku

Instrukcja wypełniania wniosku


Informacja techniczna

Ważna informacja techniczna

Generator wniosków dla naboru w ramach działania 1.1 schemat B - nabór sierpień 2013


Generator wniosków o dofinansowanie wersja 2.7.0 -plik rar


Generator wniosków o dofinansowanie wersja 2.7.0 -plik zip


Słowniki 21-08-2013


Instrukcja wypełniania wniosku


Ważna informacja techniczna

Generator wniosków dla naboru w ramach działania 1.3 Regionalny system innowacji - nabór 2013


Generator wniosków o dofinansowanie wersja 2.7.0 -plik rar


Generator wniosków o dofinansowanie wersja 2.7.0 -plik zip


Słowniki 21-08-2013


Instrukcja wypełniania wniosku


Ważna informacja techniczna


Generator wniosków dla naboru w ramach działania 1.1 schemat B - nabór 2013


Generator wniosków o dofinansowanie wersja 2.7.0 -plik rar


Generator wniosków o dofinansowanie wersja 2.7.0 -plik zip


Słowniki 13-02-2013


Instrukcja wypełniania wniosku


Ważna informacja techniczna

Generator wniosków dla naboru w ramach działania 4.1 schemat B - nabór 2012


Generator wniosków o dofinansowanie wersja 2.7.0 -plik rar


Generator wniosków o dofinansowanie wersja 2.7.0 -plik zip


Słowniki 08-11-2012


Instrukcja wypełniania wniosku


Ważna informacja techniczna

Generator wniosków dla naboru w ramach działania 5.1 schemat B


Generator wniosków o dofinansowanie wersja 2.7.0 -plik rar


Generator wniosków o dofinansowanie wersja 2.7.0 -plik zip


Słowniki 25-09-2012


Instrukcja wypełniania wniosku


Ważna informacja techniczna

Generator wniosków dla naboru w ramach działania 1.2 - 2012 r.


Generator wniosków o dofinansowanie wersja 2.7.0 -plik rar


Generator wniosków o dofinansowanie wersja 2.7.0 -plik zip


Słowniki 07-08-2012 - Nowa wersja


Instrukcja wypełniania wniosku


Ważna informacja techniczna


Generator wniosków dla naboru w ramach działania 1.1 schemat A - 2012 r.


Generator wniosków o dofinansowanie wersja 2.7.0 -plik rar


Generator wniosków o dofinansowanie wersja 2.7.0 -plik zip


Słowniki 15-05-2012


Instrukcja wypełniania wniosku


Ważna informacja techniczna

Generator wniosków dla naboru w ramach działania 1.3 Regionalny system innowacji - 2012 r


Generator wniosków o dofinansowanie wersja 2.7.0 -plik rar


Generator wniosków o dofinansowanie wersja 2.7.0 -plik zip


Słowniki 15-05-2012


Instrukcja wypełniania wniosku


Ważna informacja techniczna


Instrukcja instalacji generatora


Generator wniosków dla projektów kluczowych w ramach działania 2.1 schemat B i C oraz działania 5.3 schemat B - nabór 2012


Generator wniosków o dofinansowanie wersja 2.7.0 -plik rar


Generator wniosków o dofinansowanie wersja 2.7.0 -plik zip


Słowniki 19 - 04 - 2012 r.


Instrukcja instalacji słowników


Generator wniosków dla naboru w ramach działania 1.4 schemat A - nabór 2012


Generator wniosków o dofinansowanie wersja 2.7.0 -plik rar


Generator wniosków o dofinansowanie wersja 2.7.0 -plik zip


Słowniki 30 - 03 - 2012 r.


Ważna informacja techniczna


Generator wniosków dla naboru w ramach działania 2.2 oraz osi III- nabór 2012


Generator wniosków o dofinansowanie wersja 2.7.0 -plik rar


Generator wniosków o dofinansowanie wersja 2.7.0 -plik zip


Słowniki 06 - 06 - 2012 r. wersja słowników do wykorzystania przy składaniu uzupełnień do wniosków dla naboru w ramach osi III


Słowniki 17 - 08 - 2012 r. - nowa wersja słowników dla naboru w ramach działania 2.2


Instrukcja instalacji słowników


Generator wniosków dla naboru w ramach działania 2.1 schemat E - nabór 2012


Generator wniosków o dofinansowanie wersja 2.7.0 -plik rar


Generator wniosków o dofinansowanie wersja 2.7.0 -plik zip


Słowniki 20 - 01 - 2012 r.


Instrukcja instalacji słowników


Generator wniosków dla projektów kluczowych w ramach Działania 5.1 Schemat A i Osi III RPO WP


Generator wniosków o dofinansowanie wersja 2.7.0 -plik rar


2.7.0

Generator wniosków o dofinansowanie wersja 2.7.0 -plik zip


Słowniki 07 - 09 - 2011 r. ( dla wniosków w ramach osi III)


Słowniki 17- 11 - 2011 r. (dla wniosków w ramach działania 5.1 schemat A)


Instrukcja instalacji słowników


Generator wniosków dla naboru w ramach działania 1.3 Regionalny system innowacji - 2011 r.


Generator wniosków o dofinansowanie wersja 2.7.0 -plik rar


Generator wniosków o dofinansowanie wersja 2.7.0 -plik zip


Słowniki 30 - 09 - 2011 r.


Instrukcja instalacji słowników


Instrukcja wypełniania wniosku
o dofinansowanie realizacji projektu ze Środków EFRR w ramach I osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013


Generator wniosków dla naboru w ramach działania 2.1 F Infrastruktura komunikacyjna, schematu F - Infrastruktura lotniska Rzeszów - Jasionka


Generator wniosków o dofinansowanie wersja 2.7.0 -plik rar


Generator wniosków o dofinansowanie wersja 2.7.0 -plik rar


Instrukcja wypełniania wniosku (dla działania 2.1 Schemat F)
o dofinansowanie realizacji projektu ze Środków EFRR w ramach II-VII osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013


 

Generator wniosków dla naboru w ramach działania 7.3 Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo oraz wsparcie terenów zniszczonych przez powódź Schemat B Projekty realizowane na terenach zmarginalizowanych gospodarczo oraz w ramach działania 4.3 Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej


Pobierz

Generator wniosków o dofinansowanie wersja 2.7.0 -plik rar (nale?y zaistalowa? dodatkowo s?owniki wg. instrukcji)


Pobierz plik

Generator wniosków o dofinansowanie wersja 2.7.0 -plik zip (nale?y zaistalowa? dodatkowo s?owniki wg. instrukcj)


Pobierze plik

Słowniki 25 - 07 - 2011 r.


Pobierz plik

Instrukcja instalacji słowników


pobierz plik

Instrukcja wypełniania wniosku (dla działania 4.3)
o dofinansowanie realizacji projektu ze ?rodk?w EFRR w ramach II-VII osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew?dztwa Podkarpackiego 2007-2013


Pobierz plik

Instrukcja wypełniania wniosku (dla działania 7.3 schemat B)
o dofinansowanie realizacji projektu ze ?rodk?w EFRR w ramach II-VII osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew?dztwa Podkarpackiego 2007-2013


Generator wniosków dla naboru w ramach działania 4.1 ?Infrastruktura ochrony ?rodowiska Schemat B Zaopatrzenie w wod?


 

Generator wniosków o dofinansowanie wersja 2.7.0 -plik rar


 

Generator wniosków o dofinansowanie wersja 2.7.0 -plik zip


 

Słowniki 04 - 07 - 2011 r. Aktualizacja !!!


 

Instrukcja instalacji słowników Aktualizacja !!!


 

Instrukcja wypełniania wniosku
o dofinansowanie realizacji projektu ze ?rodk?w EFRR w ramach I osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew?dztwa Podkarpackiego 2007-2013


Generator wniosków dla naboru w ramach działania 1.4 Promocja gospodarcza i
aktywizacja inwestycyjna regionu Schemat B - Projekty pozainwestycyjne
- 2011 r.


 

Generator wniosków o dofinansowanie wersja 2.7.0 -plik rar


 

Generator wniosk?w o dofinansowanie wersja 2.7.0-plik zip


 

Słowniki 24 - 01 - 2011 r.


 

Instrukcja instalacji słowników


Instrukcja wypełniania wniosku
o dofinansowanie realizacji projektu ze ?rodk?w EFRR w ramach I osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew?dztwa Podkarpackiego 2007-2013

Generator wniosków dla naboru w ramach dzia?a? 7.1 Rewitalizacja miast, 7.2 Rewitalizacja obszar?w zdegradowanych, 7.3 Aktywizacja obszar?w zmarginalizowanych gospodarczo


 

Generator wniosków wersja 2.7.0 - aktualizacja do uzupe?nie? 7.1 i 7.2 - plik rar


 

Generator wniosk?w wersja 2.7.0 - aktualizacja do uzupe?nie? 7.1 i 7.2 - plik zip


 

Generator wniosk?w -plik rar


 

Generator wniosk?w -plik zip


Instrukcja wypełniania wniosku
o dofinansowanie realizacji projektu ze ?rodk?w EFRR w ramach II-VII osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew?dztwa Podkarpackiego 2007-2013


 

Słowniki 26 - 10 - 2010


 

Instrukcja instalacji słowników


Generator wniosków dla naboru w ramach działania 4.2 Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi


 

Generator wniosków wersja 2.7.0 -plik rar


 

Generator wniosk?w wersja 2.7.0-plik zip


 

Generator wniosk?w -plik rar


 

Generator wniosk?w -plik zip


Instrukcja wypełniania wniosku
o dofinansowanie realizacji projektu ze ?rodk?w EFRR w ramach II-VII osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew?dztwa Podkarpackiego 2007-2013

Generator wniosków dla naboru w ramach działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna
Schemat F
- Infrastruktura lotniska Rzesz?w - Jasionka


 

Generator wniosk?w -plik rar


 

Generator wniosk?w -plik zip


Instrukcja wypełniania wniosku
o dofinansowanie realizacji projektu ze ?rodk?w EFRR w ramach II-VII osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew?dztwa Podkarpackiego 2007-2013


Generator wniosków dla naboru w ramach działania 1.3 Regionalny system innowacji - 2010 r.


 

Generator wniosków o dofinansowanie -plik rar


 

Generator wniosków o dofinansowanie -plik zip


Instrukcja wypełniania wniosku
o dofinansowanie realizacji projektu ze ?rodk?w EFRR w ramach I osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew?dztwa Podkarpackiego 2007-2013


Generator wniosków dla naboru w ramach działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna - Schemat E - Infrastruktura kolejowa


 

Generator wniosków o dofinansowanie wersja 2.5.8-plik rar


 

Generator wniosków o dofinansowanie wersja 2.5.8-plik zip


Instrukcja wypełniania wniosku
o dofinansowanie realizacji projektu ze ?rodk?w EFRR w ramach II-VII osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew?dztwa Podkarpackiego 2007-2013


Generator wniosków dla naboru w ramach działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu Schemat B - Projekty pozainwestycyjne - 2010 r.


 

Generator wniosków o dofinansowanie wersja 2.6.1 -plik rar


 

Generator wniosków o dofinansowanie wersja 2.5.8 -plik rar


 

Generator wniosków o dofinansowanie wersja 2.5.8 -plik zip


Instrukcja wypełniania wniosku
o dofinansowanie realizacji projektu ze ?rodk?w EFRR w ramach I osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew?dztwa Podkarpackiego 2007-2013


Słowniki 22 - 04 -2010 r.


Generator wniosków w ramach działania 1.3 Regionalny system innowacji (projekty kluczowe)


 

Generator wniosków o dofinansowanie -plik rar


 

Generator wniosków o dofinansowanie -plik zip


Instrukcja wypełniania wniosku
o dofinansowanie realizacji projektu ze ?rodk?w EFRR w ramach I osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew?dztwa Podkarpackiego 2007-2013


Słowniki 15 12 2010 r.


Generator wniosków dla naboru w ramach działania 2.2 Infrastruktura energetyczna, działania 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy spo?ecznej oraz osi priorytetowej III Spo?ecze?stwo informacyjne


 

Generator wniosków o dofinansowanie wersja 2.5.8 - plik rar


 

Generator wniosków o dofinansowanie wersja 2.5.8 - plik zip


Generator wniosk?w - poprawiona wersja generatora wniosków zawierająca pe?ne jednostki miary wska?nik?w rezultat?w - plik rar

Generator wniosk?w - poprawiona wersja generatora wniosków zawierająca pe?ne jednostki miary wska?nik?w rezultat?w - plik zip

#

Generator wniosk?w -plik rar


#

Generator wniosk?w -plik zip


#

Instrukcja wypełniania wniosku
o dofinansowanie realizacji projektu ze ?rodk?w EFRR w ramach II-VII osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew?dztwa Podkarpackiego 2007-2013


Generator wniosków dla naboru w ramach działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu Schemat A - Projekty inwestycyjne - 2009 r.


Generator wniosków o dofinansowanie -plik rar


Generator wniosków o dofinansowanie -plik zip


 

Słowniki 16 03 2010 r.


Ważna informacja techniczna dla Beneficjentów korzystających z Generatora wniosków o dofinansowanie w ramach Osi I Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew?dztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, dzia?anie 1.4 schemat A


#

Instrukcja wypełniania wniosku
o dofinansowanie realizacji projektu ze ?rodk?w EFRR w ramach I osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew?dztwa Podkarpackiego 2007-2013


Generator wniosków dla naboru w ramach działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna - Schemat B - Drogi powiatowe, Schemat C - Drogi gminne, Schemat E - Infrastruktura kolejowa


 

Generator wniosków wersja 2.5.8 - plik rar


 

Generator wniosków wersja 2.5.8 - plik zip


Generator wniosk?w- poprawiona wersja Generatora wniosków o dofinansowanie w zakresie listy wska?nik?w projektu (uzupe?niono pole C3 - wska?niki kluczowe) dla działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat C drogi gminne - plik rar


Generator wniosk?w- poprawiona wersja Generatora wniosków o dofinansowanie w zakresie listy wska?nik?w projektu (uzupe?niono pole C3 - wska?niki kluczowe) dla działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat C drogi gminne-plik zip


Generator wniosk?w -plik rar


Generator wniosk?w -plik zip


Instrukcja wypełniania wniosku
o dofinansowanie realizacji projektu ze ?rodk?w EFRR w ramach II-VII osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew?dztwa Podkarpackiego 2007-2013
Schemat E - Infrastruktura kolejowa


Instrukcja wypełniania wniosku
o dofinansowanie realizacji projektu ze ?rodk?w EFRR w ramach II-VII osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew?dztwa Podkarpackiego 2007-2013
- schemat B - Drogi powiatowe, schemat C - Drogi gminne i schemat

Generator wniosków dla naboru w ramach działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna - Schemat F - Infrastruktura lotniska Rzesz?w - Jasionka


generator.rar

Generator wniosków - Alternatywna wersja Generatora wniosków zawierająca poprawki programowe, do wykorzystania w przypadku problemu z prawid?owym wydrukiem formularza wniosku o dofinansowanie oraz z dodawaniem partner?w projektu - plik rar


Generator wniosków Alternatywna wersja Generatora wniosków zawierająca poprawki programowe, do wykorzystania w przypadku problemu z prawid?owych wydrukiem formularza wniosku o dofinansowanie oraz z dodawaniem partner?w projektu - plik zip


Generator wniosk?w -plik rar


Generator wniosk?w -plik zip


Instrukcja wypełniania wniosku
o dofinansowanie realizacji projektu ze ?rodk?w EFRR w ramach II-VII osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew?dztwa Podkarpackiego 2007-2013


Generator wniosków dla naboru w ramach działania 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagro?eniom


generator rar

Generator wniosków - Alternatywna wersja Generatora wniosków zawierająca poprawki programowe, do wykorzystania w przypadku problemu z dodawaniem partner?w projektu - plik rar


generator zip

Generator wniosków - Alternatywna wersja Generatora wniosków zawierająca poprawki programowe, do wykorzystania w przypadku problemu z dodawaniem partner?w projektu - plik zip


Generator wniosków - Alternatywna wersja Generatora wniosków zawierająca poprawki programowe, do wykorzystania w przypadku problemu z prawid?owym wydrukiem formularza wniosku o dofinansowanie - plik rar


Generator wniosków Alternatywna wersja Generatora wniosków zawierająca poprawki programowe, do wykorzystania w przypadku problemu z prawid?owych wydrukiem formularza wniosku o dofinansowanie- plik zip


Generator wniosk?w -plik rar


Generator wniosk?w -plik zip


Instrukcja wypełniania wniosku
o dofinansowanie realizacji projektu ze ?rodk?w EFRR w ramach II-VII osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew?dztwa Podkarpackiego 2007-2013


Generator wniosków dla naboru w ramach działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat D - Transport publiczny oraz z działania 4.1 Infrastruktura ochrony ?rodowiska, schemat C - Zagospodarowanie odpad?w


Generator wniosk?w - wersja generatora wniosków do wykorzystania przy sk?adaniu uzupe?nie? do wniosków dla nabor?w:
2.1 D - Transport publiczny
4.1 C - Zagospodarowanie odpad?w


Generator wniosk?w - wersja generatora wniosków do wykorzystania przy sk?adaniu uzupe?nie? do wniosków dla nabor?w:
2.1 D - Transport publiczny
4.1 C - Zagospodarowanie odpad?w


 

Generator wniosków - Alternatywna wersja Generatora wniosków zawierająca poprawki programowe, do wykorzystania w przypadku problemu z prawid?owym wydrukiem formularza wniosku o dofinansowanie - plik rar

 
 

Generator wniosków Alternatywna wersja Generatora wniosków zawierająca poprawki programowe, do wykorzystania w przypadku problemu z prawid?owych wydrukiem formularza wniosku o dofinansowanie- plik zip

 
 

Generator wniosków - plik rar

 
 

Generator wniosków - plik zip

 
 

Instrukcja wypełniania wniosku
o dofinansowanie realizacji projektu ze ?rodk?w EFRR w ramach II-VII osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013

     
   
     
 

Punkt Konsultacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew?dztwa Podkarpackiego dla osi II do VII

tel. 017 747 6570

Vademecum beneficjenta /wnioskodawcy Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew?dztwa Podkarpackiego dla Osi od II do VII

 
güvenlik şirketleri istanbul web tasarim